Na 19 maanden wachten is het eindelijk weer zover. Op 18 september 2012 zal de klankbordgroep Stationsgebied Harderwijk weer bij elkaar komen. De aan de leden toegezonden agenda geeft geen blijk van een tweerichtingsverkeer tussen de gemeente en de overige belanghebbenden. Dit was een van de kritiekpunten op de werkwijze van de gemeente. Eén van de vragen die beantwoord gaat worden. Of de klankbordgroep zich laat beperken door de gemeente gestelde voorwaarden van deelname. Want voor de zomervakantie, gaf de VVD’er Edwin Saiboo* aan dat de klankbordgroep mede de agenda bepaald..


Agenda Klankbordgroep (Bestemmingsplan) Stationsgebied


1. Opening

2. Kennismaking

3. Stand van zaken bestemmingsplan

4. Stand van zaken Randstadspoor

5. Rondvraag en sluiting


Welke Agenda punten moeten volgens u op de agenda?

 

*Wijkplatform Stadsweiden 9 mei 2012

Copyright © 2020 Station Harderwijk - Het Nachthok. All Right Reserve.
Partner by Joomla Perfect Templates