In een brief aan de gemeente Harderwijk heeft KBG Stationsomgeving aangegeven ook tijdens het bouwproces mee te willen praten en denken, dus aansluitend de  vaststelling ontwerpbestemmingsplan Stationsomgeving 2013. Richting de gemeenteraad heeft het college aangeven dat de klankbordgroep met instemming van de KBG is opgeheven. Dit is niet juist. Ook heeft de gemeente aangegeven in het burgerjaarversalg 2013; In de nabije toekomst wordt er een meedenkgroep met een bredere samenstelling gevormd. Tot op heden is geen 'meedenkgroep' door de gemeente ingesteld.  

 

Brief datum: 14 augustus 2013

Aan: Gemeente van Harderwijk,
afdeling Ruimtelijke Ordening
Rick Sjoerdsma en/of Peter Mulder,
Havendam 56
3841 AA HARDERWIJK

Van: Klankbordgroep Stationsomgeving
p/a Doeko Hekstra, Oranjelaan 29,
3843 AA Harderwijk
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Betreft: Voortzetting van Klankbordgroep Stationsomgeving, dus aansluitend op een eventuele vaststelling ontwerpbestemmingsplan Stationsomgeving 2013


Datum: 14 augustus 2013


Beste mensen,

De leden van de KBG (Klankbordgroep Stationsomgeving) hebben zich op 11 juni jl. voorgenomen om de komende jaren als zelfstandige groep door te gaan. Daarbij willen wij ons pro-actief op gaan stellen, d.w.z. zonder ambtelijke aansturing minimaal 2x per jaar te komen rondom een actueel thema.

Afhankelijk van de actualiteit zouden we op onze bijeenkomsten iemand van de gemeente willen uitnodigen om vragen te beantwoorden of onze zorgen mee te bespreken. Het is niet uitgesloten dat de KBG in wisselende

Een aantal zaken die inmiddels al genoemd zijn hebben eerder te maken hebben met de gedetailleerde invulling en praktische uitwerking, dan dat het bestemmingsplan behoeven te worden verwoord.
We hopen dat deze aanpak een praktische keuze is voor alle partijen en daarom ook op uw medewerking mag rekenen. Op dit moment zijn er vragen gesteld betreffende:
• parkeergedrag langparkeerders rondom het Station (o.a. Stationsplein, Wilhelminalaan en de Baanweg)
• stank & geluidsoverlast bussen op het Stationsplein
• veiligheidsaspecten fietsverkeer van/naar CCNV
• toegankelijkheid ook voor ouderen en mindervaliden
• parkeerdruk, ook tijdens de bouw
• verkeersafhandeling rondom de bouw
• fasering bouwactiviteiten en te verwachten hinder/ongemakken
• Bereikbaarheid en toegankelijkheid woningen en bedrijven aan het Stationsplein

Terugblikkend op de samenwerking tussen de KBG en de gemeente de afgelopen 2 jaar willen we graag nog de volgende zaken/indrukken bij u kwijt. Wellicht biedt het elementen ter verbetering van toekomstige initiatieven.

• In de afgelopen 2 jaar zijn er diverse bijeenkomsten geweest tussen de gemeente en de KBG waarbij de vooraf aan ons beschikbaar gestelde informatie zeer beperkt was of op veel te korte termijn. Wij hebben daarbij het gevoel aan over gehouden dat wij onvoldoende in staat zijn geweest een optimale bijdrage te hebben kunnen leveren aan het proces. Kortom, als de communicatie vanuit de gemeente richting KBG beter was geweest had U beter van de bij ons aanwezige expertise gebruik kunnen maken.
• De Nieuwsbrief Stationsomgeving juli 2013 bruist van ambities en superlatieven. Mooi om zo'n sprankelende folder huis aan huis te mogen ontvangen. Echter, de toonzetting rondom de genoemde Klankbordgroep heeft bij velen van ons wel de wenkbrauwen doen fronsen. Hier kerkenden wij ons slechts ten dele in. Evenmin zijn wij als KBG als geheel hierin gehoord. Het is in onze ogen ook niet terecht dat de gemeente in de communicatie vanuit de gemeente richting de (lokale) bevolking de indruk wekt dat de KBG volledig achter het ontwerpbestemmingsplan zou staan terwijl er in feite alleen het station en directe omgeving, en dan nog eigenlijk alleen de verkeersproblematiek aan ons is voorgelegd. We adviseren in eventuele volgende edities iets zorgvuldiger om te gaan met de mogelijke impressies die bij de lezers (kunnen) worden opgewekt.

• Wij zijn voornemens het voortouw in handen te nemen om in oktober aanstaande de eerstvolgende bijeenkomst te organiseren. Wij willen dergelijke activiteiten als KBG gaan communiceren richting de (lokale) bevolking. Tot op heden zijn wij als KBG niet naar buiten getreden in onze communicatie. Verder zal dit vermoedelijk als gevolg hebben dat de groep per avond van wisselende samenstelling zal zijn. Eveneens zal het thema op basis van de actualiteit worden aangepast.
Mocht er vanuit uw optiek behoefte zijn om met een grotere groep belanghebbenden te overleggen, kunt U ons vragen en dergelijke avond te beleggen.

Kortom, wij zijn van mening dat de samenwerking tussen de gemeente en z.g. klankbordgroepen heel zinnig en nuttig kan zijn, maar dat bij ons, en dan met name de afgelopen 2 jaar, verre van optimaal is geweest.  

Afgezien daarvan, hopen wij dat ook in de nabije toekomst wij elkaar wederzijds van dienst kunnen zijn om bijvoorbeeld vragen of knelpunten zo snel en goed mogelijk uit de weg te kunnen oplossen.


Met vriendelijke groet,


Doeko Hekstra,
voorzitter Klankbordgroep Stationsomgeving

Copyright © 2020 Station Harderwijk - Het Nachthok. All Right Reserve.
Partner by Joomla Perfect Templates