spoorwegovergang harderwijk Weisteeg

Alsof ze trein niet willen missen. Heeft de projectgroep stationsgebied niet stil gezeten. Ze moeten wel. Naast het vervullen van een droom. Ligt er ook nog een pot met goud te wachten. Ruim 30 miljoen euro die toegezegd door o.a. de provincie. Maar deze gelden hebben een beperkte houdbaarheid en moet er voor 2015 de eerste schop in de grond zijn gegaan. Dus manoeuvreert de gemeente tussen de wettelijke regels door om het project door te laten gaan. Zoals het op het laatste moment, voor het zomerreces nog op de agenda zien te krijgen. Dit met minimale participatie.

.

 

Bestemmingsplan

Wilt u reageren op dit bericht
dan kan dat o.a. via

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.stations-harderwijk.nl

Fabebook :  station.harderwijk

of via Twitter @stationhk


Momenteel worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd om het ontwerpbestemmingsplan af te ronden. Tijdens het overleg van de klankbordgroep in maart werd meegedeeld dat de milieuonderzoeken medio april klaar zouden zijn. Prorail heeft meer tijd nodig gehad om de onderzoeken af te ronden. Alle onderzoeken zijn nu binnen en worden verwerkt in het bestemmingsplan. Gestreefd wordt het bestemmingsplan in ieder geval eind juni/begin juli ter inzage te leggen. Het bestemmingsplan kan dan in de Commissie Ruimte van september besproken worden en vastgesteld in de raad van oktober.

Inloopspreekuur milieuonderzoeken
De resultaten van de milieuonderzoeken worden toegelicht in de milieuparagraaf van het bestemmingsplan.
Aangezien de milieuonderzoeken behoorlijk technisch van aard zijn, sturen wij u de milieuparagraaf toe met een aanvullende toelichting. Wanneer u de achterliggende rapportage(s) wilt ontvangen is dit uiteraard ook mogelijk. Deze kunt u bij mij opvragen. Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de opzet en resultaten van de onderzoeken. Daarom is er voor klankbordgroepleden een inloopspreekuur georganiseerd.

Dit inloopspreekuur is op donderdag 27 juni tussen 14.30 en 16.30 uur.
Minimaal een week daarvoor zullen de klankbordleden Stationsgebied de informatie per e-mail ontvangen, waarna zij dan pas in de gelegenheid zijn om te bespreken met hun achterban. De gemeente houdt inloopspreekuur voor iedere belangengroep apart, zodat we meer specifiek in kunnen zoomen op de vragen/situatie van de belangengroep.

Algemene inloopavond
Op donderdag 11 juli van 19.00 – 21.00 uur vindt er een algemene inloopavond plaats over het gehele project Stationsomgeving. Deze inloopavond vindt plaats in het stadhuis (Hanzezaal) en is bedoeld voor alle belanghebbenden en belangstellenden. Er zijn voor elk onderwerp ambtenaren aanwezig, die het één en ander kunnen toelichten en uw vragen kunnen beantwoorden.

Nieuwsbrief
Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwsbrief Stationsomgeving. Hierin zal onder andere aandacht worden besteed aan diverse onderwerpen, zoals: stand van zaken bestemmingsplan en Randstadrail, uitkomsten milieuonderzoeken en voorbereiding inrichting Stationsplein. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de gevolgen van de plannen voor de omgeving, middels een interview met een bewoner/belanghebbende. Voor deze editie hebben wij mevrouw Wassenaar bereid gevonden hieraan mee te werken, als vertegenwoordiger van de bewoners van de Churchill-laan, de zijde waar de spooruitbreiding zal plaatsvinden. 

Als u nog vragen heeft, kunt u met Rick Sjoerdsma contact opnemen, telefoonnummer 0341 411 459,
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

 

Copyright © 2020 Station Harderwijk - Het Nachthok. All Right Reserve.
Partner by Joomla Perfect Templates