Artikelindex

spoor harderwijk IMG 20130719 104116Naar aanleiding van het op 4 juli 2013 gepubliceerde ontwerp-bestemmingsplan Stationsomgeving 2013 zijn er bij belanghebbenden in de omgeving vragen en bezwaren gerezen. Daarom is op 11 juli 2013 de KBG bij elkaar gekomen om het ontwerp-bestemmingsplan te bespreken. Waarna een gezamelijk visie is geformuleerd, die zal worden gedeeld met de gemeenteraad van Harderwijk.

.

 

Belanghebbenden Harderwijk kunnen tot 15 augustus de tijd om hun visie bij de gemeente in te dienen.

 
Deelt u de visie van de Klankbordgroep

Laa het ons weten via

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
of via
www.station-harderwijk.nl

of
twitter @stationhk

of

Facebook.com/station.harderwijk

of
print deze webpagina
(button rechtsboven)
onderteken deze .
Breng deze naar het gemeentehuis tav. van de Gemeenteraad Harderwijk
De KBG is van mening dat de geschetste plannen voor Harderwijk in zijn geheel een goede ontwikkelingen zijn. Waarmee de bereikbaarheid en doorstroming kan worden verbeterd. En hopelijk wordt Harderwijk inderdaad in de toekomst een intercity station of onderdeel van het Randstadspoor.

Voor de woningen in het plangebied, in het bijzonder aan het Stationsplein, Jan van Nassaukazerne en in Het Nachthok zijn er wel nadelen zoals geluid en uitzicht. Maar die zijn in de planvorming onontkoombaar. Niet uitgesloten is dat individuele partijen daar te zijner tijd nog een planschadeverzoek zullen indienen, maar dat is niet aan de KBG.

Een aantal zaken leiden echter wel tot zienswijzen, en dat betreft de onderstaande punten die op de volgende pagina's zullen worden toegelicht.

1. Dit bestemmingsplan is versnipperd, minder aantrekkelijk, en sluit niet aan bij de recent door de gemeenteraad vastgestelde integrale en aantrekkelijke Structuurvisie Stationsgebied 2011.

2. Er is onvoldoende invulling gegeven aan de verplichting om (ook) rekening te houden met de cultuurhistorische en landschappelijke waardevolle elementen.

3. Er is onvoldoende inzicht of informatie inzake overlast en mogelijke schade aan gebouwen door trillingen, veroorzaakt door trein- en weg- verkeer of door bouwwerkzaamheden.

Een aantal zaken hebben eerder te maken met de gedetailleerde invulling en praktische uitwerking, dan dat deze in het bestemmingsplan behoeven te worden verwoord.  De KBG stelt voor zulke zaken in de komende tijd als KBG met de gemeente af te stemmen om de procedure rondom goedkeuring van het bestemmingsplan niet al te veel te belasten. We hopen dat deze aanpak een praktische keuze is voor alle partijen en daarom ook op uw medewerking mag rekenen. Op dit moment zijn er vragen gesteld betreffende:

• parkeergedrag langparkeerders rondom het Station (o.a. Stationsplein, Wilhelminalaan en de Baanweg) 
• stank & geluidsoverlast bussen op het Stationsplein
• veiligheidsaspecten fietsverkeer van/naar CCNV
• toegankelijkheid ook voor ouderen en mindervaliden
• parkeerdruk, ook tijdens de bouw
• verkeersafhandeling rondom de bouw
• fasering bouwactiviteiten en te verwachten hinder/ongemakken
• Bereikbaarheid en toegankelijkheid woningen en bedrijven aan het Stationsplein

Copyright © 2020 Station Harderwijk - Het Nachthok. All Right Reserve.
Partner by Joomla Perfect Templates